Nasz Czcigodny rodak – kanonikiem honorowym.

Aktualności » Aktualności 2018 r. » Aktualności 2018 r. » Nasz Czcigodny rodak – kanonikiem honorowym.

Nasz Czcigodny rodak – ks. Bogusław Czech – został mianowany przez ks. bpa Andrzeja Jeża – Biskupa Tarnowskiego – kanonikiem honorowym nowo erygowanej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Mateusza w Mielcu. Ks. Bogusław Czech pochodzi z parafii Zagórzany, święcenia kapłańskie przyjął w 24 maja 1987 roku z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza, pracował w Tarnowie, Dębicy i Bochni a od 2003 roku pełni urząd proboszcza parafii Wszystkich Świętych i Niepokalanego Serca NMP w Straszęcinie. Pełni także funkcję wicedziekana.

Serdecznie gratulujemy ks. Bogusławowi i  życzymy obfitości Bożych łask i Bożego Błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej Pocieszenia na każdy dzień kapłańskiej posługi!