Nasi Rodacy

  1. Ks. Jan Wacławik                             Dominikana
  2. Ks. Edward Wal                               USA
  3. Ks. Stanisław Szufnara                     Wola Rzędzińska
  4. Ks. Bogusław Czech                         Straszęcin
  5. Ks. Janusz Ryba                               Stary Sącz
  6. Ks. Piotr Szpyrka                              Secemin
  7. Ks. Andrzej Ignarski                          Francja
  8. Ks. Krzysztof Matała                         Australia

Alumn Łukasz Kalisz                           Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

 

Stanisław Horowicz - Urodzony w 1872 r. w Zagórzanach. Wykształcenie zdobył w C.K. Gimnazjum w Jaśle. W 1893 r. zdał egzamin dojrzałości. W 1897 r. po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium Duchownym w Przemyślu, otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszy wikariat objął w parafii sokołowskiej. Następnie posługiwał jako kooperator w Pysznicy, skąd w 1902 r. został przeniesiony do Gorlic. Póżniej pracował w Łańcucie, Krasiczynie i Jarosławiu. Ostatni wikariat objął w 1907 r. w parafii katedralnej w Przemyślu. Probostwo w parafii sękowskiej objął w maju 1909 r. Przez pewnie okres łączył obowiązki proboszcza z obowiązkami wicedziekana i dziekana dekanatu bieckiego, a później dekanatu gorlickiego. W 1928 r. wziął aktywny udział w Pierwszym Synodzie Diecezji Tarnowskiej. Podczas tego wydarzenia bp Leon Wałęga powołał go 4 kwietnia 1927 r. na członka Komisji Liturgicznej. W dniu 22 sierpnia 1928 r. został wybrany przez ojców synodalnych jednym w dziesięciu konsultorów synodalnych na najbliższe dziesięciolecie. W uznaniu zasług na polu duszpasterskim w 1931 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły tarnowskiej. Funkcje proboszcza parafii sękowskiej sprawował do śmierci 14 lutego 1936 r. Zmarł po długich i ciężkich cierpieniach w wieku 64 lat. Pogrzeb odbył się 17 lutego 1936 r. Zwłoki złożono tymczasowo w podziemiu kaplicy cmentarnej, grobowcu Kostyalów. 13 września 1936 r. przeniesiono do grobowca ufundowanego przez kolatora kościoła w Sękowej senatora Władysława Długosza.