Nasi Rodacy

Śp. ks. Jan Wacławik ur. się 4 grudnia 1939 r. w Zagórzanach k/Gorlic. Po ukończeniu szkoły średniej w Krakowie, 25 sierpnia 1964 r. wstąpił do nowicjatu w Pawlikowicach. Pierwsze śluby złożył 26 sierpnia 1966 r., a od września podjął studia filozoficzno-teologiczne w ITKM w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1972 r., z rąk bpa A. Małysiaka CM. Przez trzy lata pracował w duszpasterstwie parafialnym w Toruniu i Wołominie, po czym udał się do Belgii na roczne przygotowanie misyjne.
W 1976 r. z dwoma współbraćmi wyjechał do Natalicio Talavera (Paragwaj). Byli to pierwsi misjonarze –  michalici na kontynencie latynoskim. Po 12 latach pracy w Natalicio Talavera przełożony generalny skierował ks. Jana  do Republiki Dominikańskiej na placówkę w Los Alcarrizos, gdzie pracował do czasu wyjazdu na leczenie. Zarówno w Paragwaju jak i na Dominikanie spełniał różne funkcje, m.in. proboszcza, przełożonego domu, delegata przełożonego generalnego na Karaibach, kapelana wojskowego (Dominikana) w stopniu majora. Do końca aktywny, zaangażowany w prowadzone dzieła, uczynny, braterski.
 Po 40 latach pracy misyjnej odszedł po nagrodę do Pana 1 stycznia 2017 r. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki,  której był gorącym czcicielem. 
Pogrzeb Śp. Ks. Jana Wacławika  miał miejsce 5 stycznia 2017 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Pawlikowicach k/Wieliczki, który celebrował J. E. ks. bp. Jan Zając – emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Spoczął na cmentarzu w Pawlikowicach k/Wieliczki.

Źródło: Portal Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła – www.michalici.pl 

 Ks. Edward Wal                               USA

 

 Ks. Stanisław Szufnara                     Wola Rzędzińska

 

 Ks. Bogusław Czech                         Straszęcin

Ks. Janusz Ryba                               Stary Sącz

Ks. Piotr Szpyrka                              Secemin

Ks. Andrzej Ignarski                          Brzezna

  Ks. Krzysztof Matała                         Australia

                       Alumn Łukasz Kalisz                           Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

 

Stanisław Horowicz - Urodzony w 1872 r. w Zagórzanach. Wykształcenie zdobył w C.K. Gimnazjum w Jaśle. W 1893 r. zdał egzamin dojrzałości. W 1897 r. po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium Duchownym w Przemyślu, otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszy wikariat objął w parafii sokołowskiej. Następnie posługiwał jako kooperator w Pysznicy, skąd w 1902 r. został przeniesiony do Gorlic. Póżniej pracował w Łańcucie, Krasiczynie i Jarosławiu. Ostatni wikariat objął w 1907 r. w parafii katedralnej w Przemyślu. Probostwo w parafii sękowskiej objął w maju 1909 r. Przez pewnie okres łączył obowiązki proboszcza z obowiązkami wicedziekana i dziekana dekanatu bieckiego, a później dekanatu gorlickiego. W 1928 r. wziął aktywny udział w Pierwszym Synodzie Diecezji Tarnowskiej. Podczas tego wydarzenia bp Leon Wałęga powołał go 4 kwietnia 1927 r. na członka Komisji Liturgicznej. W dniu 22 sierpnia 1928 r. został wybrany przez ojców synodalnych jednym w dziesięciu konsultorów synodalnych na najbliższe dziesięciolecie. W uznaniu zasług na polu duszpasterskim w 1931 r. został mianowany kanonikiem honorowym kapituły tarnowskiej. Funkcje proboszcza parafii sękowskiej sprawował do śmierci 14 lutego 1936 r. Zmarł po długich i ciężkich cierpieniach w wieku 64 lat. Pogrzeb odbył się 17 lutego 1936 r. Zwłoki złożono tymczasowo w podziemiu kaplicy cmentarnej, grobowcu Kostyalów. 13 września 1936 r. przeniesiono do grobowca ufundowanego przez kolatora kościoła w Sękowej senatora Władysława Długosza.