Ks.Edward Wal powrócił do Domu Ojca

Aktualności » Aktualności 2018 r. » Aktualności 2018 r. » Ks.Edward Wal powrócił do Domu Ojca

Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny
Pokój Ci wieczny.

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż 21 października 2018 r. odszedł po nagrodę do Domu Ojca nasz czcigodny rodak

Ks. Edward Wal

który ostatnio  pełnił funkcję duszpasterza polonii amerykańskiej w St. Petesburgu na Florydzie.

Ks. Edward Wal urodził się 24 września 1954 r. w Zagórzanach k. Gorlic gdzie  uczęszczał do szkoły podstawowej. Jako szkołę średnią ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bieczu, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 24 maja 1979 roku. Jako neoprezbiter podjął posługę w Radomyślu Wielkim (1979-1982). Kolejne etapy jego pracy duszpasterskiej to: Laskowa (1982-1984) , Łężkowice (1984- 1985), Radłów (1985-1989) i Podegrodzie (1989-1991).
Po dwunastu latach posługi kapłańskiej w diecezji tarnowskiej, pod koniec sierpnia 1991 roku udał się do Peru.
W kraju Inków, po przygotowaniu językowym w stolicy kraju Limie, podjął swą pracę misyjną w styczniu 1992 roku w małym miasteczku Huando. Na miejscu rozbudował plebanię. Proboszczując tam przez ponad 5 lat, wybudował Centrum Pastoralne (służy ono do dzisiaj zwłaszcza weekendowym spotkaniom ewangelizacyjnym dla młodych).
Po zakończeniu pracy w Peru ks. Edward był duszpasterzem w Stanach Zjednoczonych w diecezji St. Petersburg, do której został inkardynowany w 2000 roku. Zmarł w miejscowym szpitalu.
Pogrzeb odbył się 3 listopada 2018 r. w Zagórzanach.  Uroczystą Eucharystię pogrzebową celebrowało 70 kapłanów pod przewodnictwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza – sufragana tarnowskiego. Spoczął na Cmentarzu Parafialnym.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!