Ks. Andrzej Ignarski

Aktualności » Aktualności 2018 r. » Aktualności 2018 r. » Ks. Andrzej Ignarski

W dniu 2 września, gdy przeżywaliśmy nasz parafialny odpust nasz rodak - ks. Andrzej Ignarski, który powrócił do kraju po wielu latach pracy we Francji, obejmował urząd Proboszcza w parafii Brzezna niedaleko Nowego Sącza.
Serdecznie gratulujemy ks. Andrzejowi i obejmujemy Jego posługę modlitwą, by dobry Bóg hojnie Mu błogosławił a Matka Boża Pocieszenia wypraszała wszelkie potrzebne łaski.