Aktualności

 • JK15-001.jpg

  Jubileusz Kapłaństwa Ks. Piotra Szpyrki

  Sierpień w naszej parafii obfitował w różne uroczystości, jednak wrzesień również jest w nie bogaty. W przededniu  Święta Podwyższenia Krzyża Świętego przeżywaliśmy jubileusz kapłaństwa naszego rodaka – księdza Piotra Szpyrki, który świętuje 25 lat posługi Panu Bogu i ludziom.

 • OMBP15-001.jpg

  Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia

  W ostatnią niedzielę sierpnia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy Wielki Odpust ku czci NMP Matki Pocieszenia. Dzień ten był również dniem w którym oficjalnie powitaliśmy nowego ks. katechetę – księdza Adama Bezaka, który celebrował Uroczystą Sumę Odpustową i wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Księdza katechetę witali poza księdzem proboszczem również przedstawiciele parafii i Liturgicznej Służby Ołtarza.

 • DG15-001.jpg

  Dożynki Gminne 2015 r.

  „Kładą się złotem te łany pszeniczne
  W ziarno brzemienne, jak armie wojsk liczne;
  Bo całe armie wykarmią swym chlebem
  Tutaj upieczonym – pod tym polskim niebem…”

   Dwudziestego trzeciego sierpnia przezywaliśmy w naszej parafii dożynki gminne, które rozpoczęły się tradycyjnie od Mszy Świętej pod koniec której poświęcone zostały wieńce żniwne przywiezione ze wszystkich miejscowości należących do Gminy Gorlice.

 • DP15-001.jpg

  Dożynki Parafialne

  Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny było w naszej wspólnocie parafialnej dziękczynieniem za plony i szczęśliwie zakończone żniwa. „ Plon niesiemy plon w gospodarza dom” – podobnie jak radośni żeńcy grupa kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzanach oraz młodzieży z Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Filia Zagórzany, przynieśli dwa okazałe wieńce żniwne, które zostały wraz z bukietem kwiatów i ziół pobłogosławione przez kapłana.

 • OsW15-001.jpg

  Odpust ku czci Św. Wawrzyńca i oficjalne pożegnanie Ks. Krzysztofa

  W minioną niedzielę nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci św. Wawrzyńca – diakona i męczennika – patrona naszej wspólnoty parafialnej. Uroczystą Sumę odpustową o godz. 11:00 celebrował ks. Krzysztof Baran – wikariusz naszej parafii, który decyzją ks. Biskupa Ordynariusza został skierowany do pracy w parafii Czermna i którego oficjalnie pożegnaliśmy przy tej okazji. 

 • ZOBC15-001.jpg

  Procesja na zakończenie Oktawy Bożego Ciała

  W dniu 11 czerwca  w naszej parafii odbyła się ostatnia Msza Św. na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy Św. odbyła się procesja a po procesji nastąpiło poświęcenie wianków, przygotowanych przez wiernych z ziół i kwiatów. Po poświęceniu miało miejsce Błogosławieństwo małych dzieci. Na zakończenie  dzieci otrzymały pamiątkowy obrazek Najświętszego Serca Pana Jezusa i cukierki.  

 • BC15-00.jpg

  „...Zagrody nasze widzieć przychodzi...” Boże Ciało 2015 r.

  Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
  pod przymiotami ukryty chleba,
  zagrody nasze widzieć przychodzi
  i jak się jego dzieciom powodzi."

  Śpiewając słowa tej pieśni po Mszy św. w kościele wyruszyła procesja eucharystyczna do ustawionych wzdłuż drogi czterech ołtarzy, które przygotowali wierni z poszczególnych rejonów parafii .

 • NL15-001.jpg

  Nowi Lektorzy 2015

  W dniu 30 maja 2015 r. naszej parafii odbyło się mianowanie 54ministrantów na lektorów, z naszej parafii 9. Msze Św. celebrowali Kapłani z dekanatu na czele z  dziekanem ks. dr Stanisławem Kuboniem, który   wygłosił  Słowo Boże.
  Lektorzy pochodzą z parafii dekanatu Łużna. Uczęszczali oni przez kilka tygodni na kurs lektorski, który prowadził ks. mgr Krzysztof Baran z księżmi z dekanatu.

 • KS15 - 001.jpg

  Pierwsza Komunia Święta

  Dnia 3 maja w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy uroczyste chwile. Po raz pierwszy z Chrystusem Eucharystycznym spotkali się uczniowie klasy II. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Bolesław Bawiec. Dzieci poprzez katechezę i spotkania w kościele uczestnicząc we Mszy św. przygotowywały swoje serca na to wyjątkowe spotkanie.

 • WS15 - 001.jpg

  Wielka Sobota

  Zanim rozpoczęliśmy Liturgię Wigilii Paschalnej, przed południem święciliśmy nasze pokarmy na stół wielkanocny.

  Uroczystość Wielkiej Soboty stanowi centralny moment tajemnicy paschalnej. Dopełnia się bowiem wszystko, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Zanim rozpoczęliśmy celebrację liturgii odnowiliśmy naszą wiarę, dzięki której mogliśmy głębiej wniknąć w treść czytań i modlitw, które usłyszeliśmy, a także właściwie zrozumieć i przeżyć znaki, których pełna jest liturgia Wigilii Paschalnej.

 • WP 15 - 001.jpg

  Wielki Piątek

  Dzisiejszy dzień jest dla wszystkich wierzących dniem szczególnej zadumy i refleksji. Obchodzimy bowiem pamiątkę dnia w którym nasz Pan oddał za nas swoje życie.

 • WCZ15 - 001.jpg

  Wielki Czwartek

  Msza święta Wieczerzy Pańskiej, przypomina nam wydarzenia z wieczernika. Jezus zaprasza nas – jak apostołów na swoją ostatnią wieczerzę. Daje nam swoje Ciało i Krew, wzywając jednocześnie abyśmy umocnieni tak wspaniałym darem służyli naszym braciom.

 • NP 15 - 001.jpg

  Niedziela Palmowa 2015

  Niedzielą Palmową Kościół rozpoczyna Wielki Tydzień. Na uroczystej sumie, którą koncelebrował i słowo Boże wygłosił Ks. Krzysztof Kowal ze zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, odbyło się poświęcenie palm wielkanocnych, W procesji wokół Kościoła uczestniczyli wierni ze swoimi wielkanocnymi palmami. Po Mszy św. dzieci otrzymały nagrody za najładniejsze palmy.

 • NMK 15 - 001.jpg

  Nowi Ministranci w Kaplicy na Krzyżówce

  W dniu 15 marca 2015 r. w IV Niedziele Wielkiego Postu  w Kaplicy na Krzyżówce podczas  Mszy św. do grona Liturgicznej Służby Ołtarza dołączyli nowi ministranci . Uroczystego przyjęcia poprzez symboliczne nałożenie  ministranckiej pelerynki dokonał ksiądz Bolesław Bawiec i ksiądz Krzysztof Baran. Aspiranci, którzy zostali ministrantami pilnie uczęszczali na zbiórki przygotowujące ich  do posługi przy ołtarzu. Wszystkim , którzy rozpoczynają posługę przy Chrystusowym ołtarzu życzymy wielu Łask Bożych.

 • NM 15 - 001.jpg

  Nowi Ministranci 2015

  W III Niedziele Wielkiego Postu w Kościele Parafialnym do  grona Liturgicznej Służby Ołtarza  dołączyli nowi ministranci. Uroczystego przyjęcia poprzez symboliczne nałożenie ministranckiej pelerynki dokonał ksiądz Bolesław Bawiec i ksiądz Krzysztof Baran. Wszystkim, którzy rozpoczynają posługę przy Chrystusowym ołtarzu życzymy wielu łask Bożych.

 • Ad15 - 001.jpg

  Adoracja Pana Jezusa w żłóbku

  W dniu 6 stycznia  w Uroczystość Objawienia Pańskiego na Mszy św. o godz. 1100 zgromadziły się dzieci z przedszkola . Przybyły one tak jak Trzej Królowie, aby oddać pokłon Małemu Jezusowi.  Po Komunii świętej przedszkolaki adorowały Pana Jezusa leżącego w żłóbku recytując wierszyki i śpiewając kolędy. Na zakończenie złożyły serduszka  ze swoimi wyrazami miłości, życzliwości, uprzejmości.

 • P14 - 001.jpg

  PASTERKA

  W noc wigilijną o godz. 2400 w naszym kościele parafialnym w łączności z całym Kościołem Powszechnym rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą zwaną Pasterką świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego. We Mszy Świętej uczestniczyło bardzo wiele osób, chcących jak pasterze pokłonić się w tę świętą Noc Nowonarodzonemu Jezusowi.

 • R14 - 001.jpg

  RORATY 2014 R

  Solo Dios basta! Te słowa bardzo często powtarzała wielka święta pochodząca z Hiszpanii. Nazywała się św. Teresa. Jej rzeźba widnieje na dekoracji roratniej. Święta Teresa –nasza przewodniczka adwentowa – nazywana jest św. Teresą od Jezusa, Teresą Wielką albo św. Teresą z Ávila, bo w Ávila się urodziła. W 2015 roku, 28 marca, minie dokładnie 500 lat od jej urodzenia.

 • NDSM14 - 001.jpg

  PRZYJĘCIE DZIEWCZĄT DO DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

  W niedzielę o godz. 1100 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., w czasie której do grona Dziewczęcej Służby Maryjne działającej przy naszej parafii zostały włączone nowe dziewczynki. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz Bolesław Bawiec.

   

 • USZ 14 - 000.jpg

  UROCZYSTA MSZA ŚW. Z OKAZJI 50 LECIA SZKOŁY W ZAGÓRZANACH

  Dnia 15 października 2014 r. w Kościele parafialnym w Zagórzanach uczestniczyliśmy w Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za 50 lat działalności Zespołu Szkół w Zagórzanach.

 • OMBP 14 - 001.jpg

  ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

  Matka Boża Pocieszenia odbiera w naszej wspólnocie parafialnej szczególną cześć. Wyrazem naszej miłości był Odpust, który przeżywaliśmy w naszej parafii 31 sierpnia. Uroczystej sumie przewodniczył w asyście dwóch księży Rodaków: Ks. Janusza Ryby i Ks. Jana Wacławika, oraz Słowo Boże wygłosił Ks. Paweł Kurzeja. W homilii kaznodzieja zachęcał do powierzenia Matce Bożej wszystkich życiowych niepowodzeń i smutków, gdyż Ona jako nasza Matka przyjdzie z pomocą i przyniesie pokój serca.

 • DP 14 - 001.JPG

  DOŻYNKI PARAFIALNE

  15 sierpnia w Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej o godz. 1000 w czasie uroczystej Mszy św. składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. Wieńce, które poświęcił ks. proboszcz Bolesław Bawiec przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Zagórzan oraz młodzież z Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników.

 • OSW 14 - 001.jpg

  ODPUST KU CZCI ŚW. WAWRZYŃCA

  W niedzielę 10 sierpnia przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Odpust ku czci Patrona naszej parafii Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika. Uroczystej Sumie przewodniczył w asyście kapłanów rodaków: Ks. Jana Wacławika i Janusza Ryby, i Słowo Boże wygłosił Ks. Mieczysław Górski proboszcz z Szalowej. W homilii kaznodzieja zachęcał licznie zgromadzonych wiernych do naśladowania św. Wawrzyńca w całkowitym oddaniu się Bogu.

 • NM 14 - 001-1.jpg

  NOWI MINISTRANCI

  W niedzielę 29-06-2014 r. w Uroczystość Piotra i Pawła do  grona Liturgicznej Służby Ołtarza  w naszej parafii dołączyli nowi ministranci. Uroczystego przyjęcia poprzez symboliczne nałożenie ministranckiej pelerynki dokonał ksiądz Krzysztof Baran. Wszystkim, którzy rozpoczynają posługę przy Chrystusowym ołtarzu życzymy wielu łask Bożych.

 • ZOBC 14 - 001-1.jpg

  ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

  W czwartek  26.06. 2014 r. w naszej parafii odbyła się ostatnia Msza Święta z procesją Eucharystyczną w oktawie Bożego Ciała – uczestniczyli w niej bardzo licznie wierni z całej wspólnoty parafialnej.

 • BC 14 - 001.jpg

  BOŻE CIAŁO 2014

  „...Zagrody nasze widzieć przychodzi...”

  W dniu 19.06.14 odbyła się w naszej parafii Uroczysta Msza Święta z okazji Bożego Ciała. Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się w procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy.  Procesja odbyła się drogą w stronę domu ludowego w Zagórzanach.

 • POJM 14 - 000.jpg

  PIELGRZYMKA DZIECI I KOMUNIJNYCH

  Dnia 21 maja dzieci pierwszokomunijne udały się do Matki Bożej Ludźmierskiej i Pani Fatimskiej w Zakopanem, aby podziękować za dar Jezusa, którego przyjęły po raz pierwszy w komunii św. 4 maja. Wspólnie uczestniczyły we Mszy św. u stóp Ludźmierskiej Pani, a następnie udały się do Zakopanego, aby po modlitwie w Sanktuarium Pani Fatimskiej zwiedzać zakopiańskie strony.

 • POJM 14 - 01.jpg

  PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO ORAZ RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ I ŚW. JANA PAWŁA II

  „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie”

  Szczególnym momentem w życiu naszej parafii jest peregrynacja obrazu „Jezu, ufam Tobie” i relikwii dwóch Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, która miała miejsce w dniach 12 – 13 maja.

  Nawiedzenie naszej parafii przez Jezusa bogatego w miłosierdzie, jest szansą dla wszystkich parafian, by w pełni otworzyć się na uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego.

 • PK 14 - 01.jpg

  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

  4 maja uczniowie klasy II Szkoły podstawowej na Uroczystej sumie o godz. 1100 przyjęli po raz pierwszy Chrystusa Eucharystycznego do swoich serc. Mszy św. przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił Ks. Proboszcz Bolesław Bawiec zachęcają zebrane dzieci do częstego karmienia się Jezusem Eucharystycznym, by nie zasłabnąć w codziennej wędrówce za Nim po ścieżkach codziennego życia.

 • TP 14 - 0.jpg

  TRIDUUM PASCHALNE

  W Wielki Czwartek, rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne, przygotowujące nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to także dzień ustanowienia dwóch niezwykle ważnych dla każdego chrześcijanina sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.

  Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, w czasie której zabrzmi radosne ALLELUJA - Pan Zmartwychwstał.

 • NP 14 - 1.jpg

  NIEDZIELA PALMOWA

  Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ona ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Tradycją Niedzieli Palmowej jest procesja z palmami. W naszej parafii odbyło się poświęcenie palm i procesja koło kościoła.

 • BIERZ 14 - 01.jpg

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA

  W dniu 04-03-2014 r. w kościele parafialnym w Zagórzanach J. E. Ks. Biskup Stanisław Salaterski przewodniczył Mszy św. w czasie, której udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii Bystra, Kwiatonowice, Moszczenica i Zagórzany. Młodzież po 3-letnim czasie przygotowania, otwarła swoje serca na dary Ducha św., które otrzymała w tym sakramencie.

 • A 14 - 2.jpg

  ADORACJA PANA JEZUSA W ŻŁÓBKU PRZEZ MAŁE DZIECI

  Tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego najmłodsi nasi parafianie zgromadzili się w naszej parafialnej świątyni, aby pokłonić się Nowo Narodzonemu Dziecięciu. Dzieci przedszkolne po Mszy św. o godz. 1100 adorowały Jezusa leżącego w żłóbku recytując wierszyki i śpiewając kolędy.

 • Aktualności 2013 r